За інформацією прес-служби Нацдепозитарію, створення торгового репозиторію передбачено проектом закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо регульованих ринків та деривативів) (реєстраційний №3498). У робочій зустрічі взяли участь представники НКЦПФР, НБУ, IFC та учасників фінансового ринку.

Базуючись на аналізі норм європейського законодавства та вивченні досвіду функціонування торгових репозиторіїв в різних країнах, Національним депозитарієм України підготовлено пропозиції для обговорення основних засад та принципів виконання Центральним депозитарієм функції торгового репозиторію після прийняття вищевказаного законопроекту.

На робочій зустрічі обговорювались: – основні принципи функціонування торгового репозиторію; – перелік інформації про укладені деривативи, що має надаватись сторонами деривативів до єдиної бази даних; – порядок доступу державних органів до накопиченої інформації в торговому репозиторії про укладені деривативи.

Також повідомляється, що Центральний депозитарій запрошує до співпраці всіх зацікавлених у розвитку інституту торгового репозиторію в Україні.